EXTERNET

KLEIN GEBAAR, GROOT VERSCHIL: BE67 0017 7013 2687 •

info@solidarityforall.be

Naast internet plaatsen wij externet: echte ontmoetingen met echte mensen. Gesprekken over politiek, de samenleving, verzet, solidariteit en een andere wereld.

 

Eens per maand worden sprekers uitgenodigd die er een vol uur hun mens- en wereldbeeld schetsen. Hun visie op hoe het leven er zou kunnen uitzien. Nadien is er tijd voor informele gedachtenwisseling.

 

Aan democratische prijs kan u er rustig iets drinken en achteraf nog wat aan de toog blijven hangen.

 

De toegang is gratis, maar toch vragen we u vriendelijk een vrije bijdrage te doneren bij de inkom van de zaal. We zouden het fijn vinden wil u deze kosten mee helpen dragen.

 

 

Betrand Sassoye is een van de initia-tiefnemers van de Cellules Com-munistes Combattantes die tijdens de jaren '84 en '85 zogenaamde pro-paganda van de daad organiseer-den.

Het ging daarbij om aanslagen tegen bedrijven betrokken bij wapenpro-ductie en -handel, banken, NATO-installaties, politieke partijen, werk-geversorganisaties. Hij werd in 1985 samen met drie kameraden gearres-teerd en tot levenslang veroordeeld. Hij zat 15 jaar in de cel.

 

 

Rachida Lamrabet is juriste, theater-maakster en romanschrijfster. Op vraag van KVS creëerde ze in 2017 de video ‘Project Deburkanisation’. In een inter-view met Knack zei ze daarover dat ze 'niet voor de boerka is, maar ook niet voor een boerkaverbod'. Ze werd daarop ont-slagen bij UNIA, het Interfederaal Gelijkekansencentrum.

EERDERE EDITIES

 

Voor een overzicht van eerdere edities, neem een kijkje op onze

speciale website.

 

 

Mohamed Hassan is een voormalig Ethiopisch diplomaat die in België verblijft. Hij geniet bekendheid omwille van zijn encyclopedische kennis over de ontwikkelingen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten.

Maar evengoed als lecturer over de Sovjet-Unie en de rol van het communisme in de dekolonisering.

Hij zal het met ons hebben over de ontwikkelingen in de landen waar vandaag de meeste vluchtelingen vandaan komen.

 

 

Ludo De Witte is publicist en komt met een nieuw boek met de wel heel lange titel 'Als de laatste boom geveld is, eten we ons geld wel op – Kapitalisme versus de aarde'. De Witte start met citaten van Naomi Klein en Karl Marx. Hij windt er geen doekjes om: wat we vandaag doen is 'slaapwandelend gerommel in de marge'.

FAVORIETE EDITIES

 

Bekijk hier de favoriete edities, beoordeeld door onze bezoekers

of kijkers

Aya Sabi is columniste voor MO*-magazine en studente biomedische wetenschappen aan de Universiteit van Maastricht. Onlangs verscheen haar debuut “Verkruimeld Land”.

 

Vorige zomer betoogde ze voor de vrije keuze van vrouwen om te dragen wat ze willen. De boerkini was niet het enige hete hangijzer waarbij Aya Sabi van zich liet horen. In februari van dit jaar kwam ze in een Twitter-storm terecht met Theo Francken.

Sinds 2014 bepaalt N-VA mee het beleid van de regeringen. De situatie voor vluchtelingen is er niet op vooruit gegaan.

Benoit Dhondt, advocaat vluchte-lingenrecht en praktijkassistent migration law clinic UGent, schetst voor ons de juridische, praktische en politieke aardverschuiving.

EXTERNET VIDEO

 

Elke editie wordt gefilmd.

De montage laat soms wat op zich wachten, maar u vindt ze hier.

dringende gevallen of pers:

0486 499 453

Follow Us

mail de webmaster:

info@solidarityforall.be

 

copyleft: alles op deze website mag worden overgenomen voor niet-commerciële doelen en op voorwaarde van bronvermelding.